СТИЛІСТИКА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

Викладач: Калініченко Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри романської філології


курс 4


семестр вивчення 7


загальна кількість годин 60


кредитів 2


з них аудиторних 24


поза аудиторних 36


Метою вивчення дисципліни «Стилістика І іноземної мови (французька)» є: розширення професійного та загального кругозору студентів, поглиблення систематичних та структурованих знань про французьку культуру та її літературну складову, формування у студентів теоретичної бази, необхідної для виконання стилістичного аналізу текстів  та напрацювання його практичних навичок.Stylistique française - BallyStylistique française