Курс розроблений для здобувачів 3 курсу рівня вищої освіти першого (бакалаврського) спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (французька)).

Кількість кредитів – 2. Загальна кількість годин – 60.

Для малочисельної групи 36 фа - 18 годин індивідуальної роботи.

Завершується іспитом.

Метою курсу є:

формування у студентів  професійно-методичної компетентності майбутніх учителів французької мови, яка  має забезпечити ефективну організацію і проведення навчально-виховного процесу з французької мови у  закладах середньої освіти.