ПРАКТИКА ФРАНЦУЗЬКОГО УСНОГО І ПИСЕМНОГО


Рік підготовки: 3 

Семестр: 5. 6

Загальна кількість годин: 360

Кредитів: 12

Аудиторних: 144

Поза аудиторних 216

Метою вивчення дисципліни «Практика французького усного і писемного мовлення» є: розвиток, поглиблення та розширення загальних та комунікативних компетенцій студентів, знайомство студентів з мовою та культурою країн-носіїв французької мови, формування наукових компетенцій.Paris