Мета вивчення навчальної дисципліни є: формування у здобувачів систему знань та навичок, вміння викладати навчальні дисципліни; ознайомлення із особливостями викладання у старшій та профільній школі; оволодіння особливостями професійної майстерності та педагогічної техніки викладача..

 

Завдання вивчення навчальної дисципліни: є ознайомлення з альтернативними програмами для шкіл різних типів; оволодіння методикою інтерактивного навчання; оволодіння педагогічними технологіями, методами та прийомами навчання біології.

Дисципліна викладається для здобувачів вищої освіти Другого (магістерського) рівня

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

У першому (осінньому) семестрі