Дисципліна "Методологія наукових досліджень" викладається на І курсі в 2-му семестрі для здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня галузі знань 09 Біологія  спеціальності  091 Біологія  

У даному курсі розглядаються теоретичні і практичні аспекти використання сучасного комплексу підходів і методів одержання та аналізу даних у біологічних дослідженнях. Вдалий підбір методів одержання первинних даних та їхнього аналізу є запорукою успішного виконання наукового дослідження.