Курс Анатомія та фізіологія дитини з основами генетики. Основи педіатрії вивчається студентами факультету початкового навчання спеціальності 013 Початкова освіта на 1 курсі у другому семестрі і передбачає 20 годин лекційних занять  та 52 годин практичних занять. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні структурні елементи будови людського організму з урахуванням їх індивідуального розвитку, взаємодії з зовнішнім середовищем, вікових та індивідуальних особливостей і змін, що відбуваються в ньому в процесі життєдіяльності. Особливістю курсу є його профілактична спрямованість, системний підхід до питання організації первинної профілактики хвороб, формування здорового способу життя дітей і підлітків.

Мета вивчення навчальної дисципліни:  формування цілісного уявлення про будову й функціонування робочих, життєзабезпечуючих та інтегруючих органів і систем організму. Завдання - встановити взаємозв'язок будови органів з виконуваними функціямиоволодіти сукупністю практичних вмінь та навичок з надання долі­карської медичної допомоги.