Предметом навчальної дисципліни «Сучасні  проблеми  біології» є сучасний стан та перспективи розвитку проблем походження життя, виникнення та еволюції еукаріотів, проблем функціонування біологічних систем, прикладні проблеми сучасної біології, зокрема пов’язані з накопиченням і систематизації Big Data, зокрема у сфері біоінформатики та biodiversity data management.

Метою викладання навчальної дисципліни є формування цілісного уявлення про коло фундаментальних проблем сучасної біологічної науки та найперспективніші напрями біологічних досліджень.

Курс призначений для викладання магістрам 1 року навчання спеціальності 091 Біологія в осінньому (1) семестрі.