Комунікативна компетенція (у широкому розумінні уміння спілкуватися з метою обміну інформацією) спрямована на вирішення таких основних завдань:

ефективно отримувати інформацію;

ефективно передавати інформацію;

досягати поставленої мети шляхом переконання співрозмовника й спонукання його до дії;

отримувати додаткову інформацію про співрозмовника (на основі знань про об’єктивні закономірності функціонування мови в суспільстві з метою визначення рівня соціально культурного розвитку людини, її соціального статусу; на основі умінь розрізняти відтінки інформації й голосу співрозмовника, щоб оцінити його емоційний стан); та умінь інтерпретувати зміст його висловлювань і розуміти можливий підтекст;

здійснювати позитивну самопрезентацію – тобто справляти приємне враження на співрозмовника або читача на основі володіння культурою мовлення.