Курс "Композиція та проектна графіка (в дизайні) - це підготовка фахівця з високим рівнєм художньо-дизайнерської майстерностідля самостійного творчого вирішення завдань професійної діяльності, набуття студентами навичок роботи в різних графічних техніках та конструювання макета книги.