Навчальна дисципліна з циклу за вільним вибором студента

Курс - 2

Семестр - 3,4

Кількість кредитів - 3

Кількість годин - 90