Лекції - 18 годин.

Практичні заняття - 24 години.

Модульний контроль - 2 години.

Іспит письмовий


Роклад занять: четвер 8.00-9.20

                             четвер 9.30-10.50