Дисципліна "Культура мовлення" розрахована на студентів 2 курсу  

Спеціальності 035 Філологія (Українська мова і література)

Лекції - 16 годин

Практичні - 32 години

Модульний контроль - 2 години

Консультація - 2 години

Іспит - 4 години