Дисципліна "Видавнича справа" належить до блоку дисциплін вільного вибору "Редагування і журналістика" й викладається у VIII семестрі (28 лекційних годин та 32 практичних).

              Зміст курсу розкриває комплекс питань щодо сутності та завдань видавничої діяльності у сучасних умовах.