Змістом дисципліни "Лінгводидактика вищої школи" є  інформація про основні стратегії й тактики лінгвістичної освіти у вищих навчальних закладах (профільних і непрофільних), також про форми навчальної діяльності у виші, методи й прийоми викладання дисциплін лінгвістичного циклу. Цьому передує знайомство з відповідними державними стандартами та визначеними в них компетентностями — загальними й предметними.