Дисципліна "Історія видавничої справи" належить до блоку дисциплін вільного вибору "Редагування та журналістика" й викладається у V семестрі. 

Вона передбачає вивчення історії української видавничої справи від виникнення писемності, зародження рукописних шкіл, вивчення артефактів давньої писемності,  розповсюдження друкарства, зародження періодичних видань, сучасний стан видавництв в Україні.