Курс розроблений для здобувачів 2-4 року навчання рівня вищої освіти першого (бакалаврського) спеціальності 035 Філологія.

Кількість кредитів на 4 курсі – 9,5.

Загальна кількість годин – 276 (114 годин практичних занять, 162 години самостійної роботи).

Вид семестрового контролю: залік.

Метою курсу є : забезпечити вільне, нормативно вірне і функціонально адекватне володіння іспанською мовою