Метою викладання навчальної дисципліни Теорія і методика викладання футболу» є формування у студентів цілісної системи знань та умінь щодо професійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту на основі вивчення конкретної спортивної гри (футболу).