ПРАКТИКА ФРАНЦУЗЬКОГО УСНОГО І ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ

Викладач (1 семестр): Калініченко Тетяна Миколаївна.

Рік підготовки: 1

Семестр: 1, 2

Призначення навчальної дисципліни.

«Практика французького усного і писемного мовлення» є необхідним підґрунтям для професійної діяльності майбутнього викладача, оскільки згідно з вимогами студенти повиннізнати: тематичну лексику, граматичні правила, передбачені програмою, елементарні правила ведення діалогу та особливості монологічного мовлення, основні регістри писемного спілкування, деякі культурні особливості країни, мова якої вивчається.


Мета вивчення навчальної дисципліни.

розвиток чотирьох компетенцій студентів, передбачених «Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти», знайомство студентів з мовою та культурою країн-носіїв французької мови


Завдання вивчення навчальної дисципліни.

1. Оволодіння лексикою у межах визначеної тематики і сфери спілкування.

2. Отримання уявлення про граматичні категорії мови. 

3. Розуміння на слух мовлення викладача, змісту текстів.

4. Участь у діалогічному спілкуванні. 

5. Уміння висловлюватися у межах тематики і галузі спілкування, що визначені для молодших курсів університету. 

6. Правильне написання елементарних слів, словосполучень, речень.

7. Засвоєння відомостей про країну, мова якої вивчається.