Комплексний курс для здобувачів освіти 3-4 років навчання спеціальності 014.023 Середня освіта (Мова і література (французька))

Включає нормативні та вибіркові дисципліни: методику навчання французької мови, методику формування франкомовної комунікативної компетентності