Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета засвоєння дисципліни - формування сукупності компетенцій, що дозволяють ефективно виконувати організаційну, наукову, методичну, тренерську, викладацьку та інші види робіт у футболі