Мета курсу - ознайомити з видами  друкованих технік, їх основні характеристики та відмінність. На практичних заняттях освоїти техніки: ліногравюри, монотипії ксилографії, трафаретної печатки.