Метою викладання навчальної дисципліни «Історія костюму та орнамент в одязі» є теоретичне надання знань про історію костюму та основні етапів формування матеріальної культури в різні епохи існування людства; створення уявлення про взаємозв’язок історії костюму з розвитком мистецтва, науки,техніки, освіти, побуту, фольклору,традицій з художньою культурою; навчити студентів застосовувати знання с історії костюму в проєктуванні сучасного одягу; засвоїти теоретичні знання побудови орнаментальних композицій; ознайомити з головними характеристиками та складовими частинами орнаментальних композицій; сприяти вивченню основних і найбільш поширених способів і прийомів естетичного застосування орнаментальних композицій на практиці при проектуванні костюму; освоїти прийоми стилізації; здатність застосовувати практичні навички і уміння для вирішення конкретних художньо-проектних завдань. Основними завданнями навчальної дисципліни «Історія костюму та орнамент в одязі» є вивчення стилів різних епох, основні види та форми костюму, їх характерні особливості; особливості народного костюму; вивчення характерних особливостей різних видів композиційного рішення костюма, його форм і пропорцій, декору, колористичного рішення і видів обробки; ознайомити з композиційними основами побудови орнаменту; навчити використовувати теоретичні знання для вирішення проєктних завдань.