Засвоєння дисципліни «Фізіологія ВНД та функціональна діагностика» здобувачами передбачає вивчення закономірностей співвідношення психічного та фізіологічного для встановлення закономірностей та механізмів розвитку і життєдіяльності людини. Це дозволить студентам детально ознайомитися з нейрофізіологічними, біофізичними, нейрональними, енерго-інформаційними механізмами психічної активності; психофізіологічними основами розвитку й удосконалення вищих психічних функцій. Отримані знання допоможуть майбутнім фахівцям у професійній діяльності щодо правильної діагностики й корекції функціональних станів.

Метою вивчення дисципліни «Фізіологія ВНД та функціональна діагностика» є: формування у здобувачів освіти  системних уявлень про інтегративну діяльність нервової системи, фізіологічні основи вищої нервової діяльності, висвітлення відомостей про специфічні особливості нервової системи людини, мотиваційно-емоційні аспекти поведінки. Ознайомити студентів із сучасними методами діагностики функціональних станів організму при дії різних чинників.

Основними завданнями вивчення дисципліни є: формування у студентів уявлень про методологію фізіології вищої нервової діяльності та функціональної діагностики; прикладному характері цих знань; формування у студентів знань про нейрофізіологічні механізми цілеспрямованої поведінки, умовнорефлекторної діяльності, процесах пам'яті і навчання, свідомості та мислення; розвиток у студентів творчого мислення; сформувати у студентів розуміння значущості знань фізіології ВНД людини у природно-науковій освіті майбутнього фахівця; надавати характеристику функціонування роботи фізіологічних систем організму, сформувати навички і вміння використання в майбутній професійній діяльності знань з фізіології ВНД та функціональної діагностики.