Рівень вищої освіти - другий (магістерський), курс 1.

Загальна кількість годин - 90, з них аудиторних - 30 (16 - лекцій та 14 практичних занять)

Метою викладання навчальної дисципліни «Світові практики авторського права та грантового фінансування» для студентів-біологів є поглиблення знань про сутність законів авторського права та ознайомлення з інформацією про грантове фінансування, й, відповідно, з можливостями отримувати фінансову допомогу на продовження та поглиблення освіти і проведення наукових досліджень.

Основним завданням вивчення дисципліни «Світові практики авторського права та грантового фінансування» є формування у студентів здатності самостійно та системно використовувати українське і міжнародне законодавство про авторське право. Головне завдання - допомогти студентам зрозуміти, що таке інтелектуальна власність, з повагою ставитися до наукових результатів, як своїх, так і інших науковців. Ще одним завданням є отримання студентами знань та навичок, що необхідні для складання та належного оформлення заявок, пошуку фондів для отримання фінансової допомоги, що забезпечуватиме продовження освіти, оволодіння певними дослідницькими методами, здійснення досліджень або придбання необхідного обладнання.