Метою викладання навчальної дисципліни «Англійська мова у ситуація професійного спілкування » є розвиток навичок практичного спілкування англійською мовою для щоденної комунікації в повсякденних і професійних ситуаціях.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Англійська мова у ситуація професійного спілкування » є: формування у студентів комунікативно-мовленнєвої компетенції для забезпечення їхнього ефективного спілкування у повсякденному середовищі,сприяння розвитку самооцінки та здатності критично мислити для кращої адаптації до іншомовного середовища.