Метою викладання навчальної дисципліни «Англійська мова » є розвиток навичок практичного спілкування англійською мовою для щоденної комунікації в повсякденних і професійних ситуаціях.

Основними завданнями вивчення дисципліни « Англійська мова  » є: формування у студентів  комунікативно-мовленнєвої компетенції  для забезпечення їхнього ефективного спілкування у повсякденному середовищі,  сприяння розвитку  самооцінки та здатності критично мислити  для кращої адаптації  до іншомовного середовища