Формування у здобувачів знань та навичок проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвивальних послуг дітям з особливими освітніми потребами та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

Завдання:

1. Охарактеризувати напрямки та технологію здійснення комплексної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами;

2. Сформувати навички застосування діагностичних методик для виявлення потенційних можливостей та потреб дітей з особливими освітніми потребами, модально-специфічних закономірностей розвитку;

3. Проаналізувати методологічні і теоретичні основи створення здоров’язбережувального освітнього середовища та відповідного супроводу під час роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.