Формування у здобувачів знань та навичок проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвивальних послуг дітям з особливими освітніми потребами, забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу та ведення документації в інклюзивно-ресурсних центрах.

Завдання:

1. Охарактеризувати напрямки діяльності фахівця інклюзивно-ресурсного центру;

2. Сформувати навички надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг, проведення комплексної оцінки розвитку дитини в інклюзивно-ресурсному центрі;

3. Проаналізувати методологічні і теоретичні основи створення безпечного  інклюзивного освітнього середовища та відповідного супроводу під час роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в ІРЦ.