Формування у здобувачів знань та навичок проведення діагностики фізичного, психологічного, інтелектуального, емоційного, комунікативно-мовленнєвого, соціального розвитку дітей різного віку із нормотиповим та порушеним психофізичним розвитком із застосуванням діагностичного інструментарію.

Завдання:

 1. Ознайомлення з особливостями патопсихологічного обстеження дітей

2. Оволодіння здобувачами методами дослідження порушень психічних процесів і станів у дітей, методами дослідження відхилень в особистісному розвитку дітей із застосуванням діагностичних методик

3. Ознайомлення зі специфікою труднощів розвитку дітей раннього, дошкільного, молодшого шкільного, підліткового віку

4. Оволодіння здобувачами діагностичним інструментарієм щодо визначення рівня готовності / неготовності дитини до шкільного навчання