Друга іноземна мова (французька)-4 курс-4АФ-Філологія

курс 4

семестри вивчення 7, 8

Призначення навчальної дисципліни: «Друга іноземна мова (французька)» є необхідним підґрунтям для професійної діяльності майбутнього викладача, оскільки запропонований курс передбачає використання акціональної методики викладання французької мови, вивчення орфографії, граматики, синтаксису, соціокультурних особливостей франкомовних країн, використання аудіо- та відеоматеріалів для розвитку основних чотирьох компетенцій студентів, розвиток креативних здібностей студентів.

Мета вивчення навчальної дисципліни: розвиток, поглиблення та розширення загальних та комунікативних компетенцій студентів, знайомство студентів з мовою та культурою країн-носіїв французької мови, формування наукових компетенцій.

Завдання вивчення навчальної дисципліни: 1. оволодіння лексикою у межах визначеної тематики і сфери спілкування;

2. закріплення знань про граматичні категорії мови;

3. розуміння на слух мовлення викладача, змісту текстів;

4. участь у діалогічному спілкуванні;

5. уміння висловлюватися у межах тематики і сфери спілкування, що визначені для старших курсів університету;

6. засвоєння техніки написання текстів;

7. засвоєння відомостей про країну, мова якої вивчається.


Викладач: Калініченко Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загального мовознавства і романо-германської філології

http://hnpu.edu.ua/uk/kalinichenko-tetyany-mykolayivny