Дисципліна «Методика викладання спеціальних дисциплін у ЗВО» сприяє наданню цілісної і логічно-послідовної системи знань про дидактику підготовки кадрів вищої кваліфікації, розкриття концепції, основи теорії, методики і методології викладання спеціальних дисциплін у системі вищої школи.