Курс орієнтований на іноземних здобувачів освіти. Мета - формування цілісноі системи знань про украінську мову, удосконалення вмінь та навичок у фаховому спілкуванні.