Курс "Редагування освітніх і навчальних видань"

Перший бакалаврський рівень

Семестр ІІ 

Початок курсу 04 січня 2021 року

Лекцій - 24 години

Практичних занять - 36 годин.