Курс покликаний сформувати навички практичного застосування правил українського правопису, систематизувати знання з історії правописних норм, зокрема орфографічних, аналізувати основні принципи українського правопису (фонетичний, морфологічний, історико-традиційний, смисловий / ідеографічний, диференційний), сприяти чіткому засвоєнню поняття "орфограма" і "пунктограма".