Курс "Українська мова за професійним спрямуванням" покликаний сформувати навички усного й писемного мовлення як дієвого інструмента успішного спілкування у сфері наукового й офіційно-ділового фахового мовлення, узагальнити теоретичні знання і сприяти їх практичному використанню в царині публічного виголошення промов, застосування етикетних мовних конструкцій, а також стати підґрунтям для формування власного мовного стилю.