Дисципліна за вибором для студентів 3 курсу.


Лекції - 24 години.

Практичні заняття - 24 години.

Модульний контроль - 2 години.

Залік - 2 години.


Розклад занять: п'ятниця 11.20-10.50

                               п'ятниця 13.00 - 14.20