Призначення навчальної дисципліни «Інтеграція мистецтв у режисеруванні музично-виховних шкільних заходів» засвоєння та оволодіння здобувачами змістом та методикою сценарно-режисерської роботи в закладах середньої освіти, широким спектром засобів виразності видів мистецтва (музика, хореографія, образотворче мистецтво) та літератури, а також їх інтеграції при підготовці різноманітних форм шкільних музично-виховних заходів; практичне опанування засобів режисерської виразності; виховання творчого колективу.