ГРУПОВА РЕЄСТРАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ, ЗДОБУВАЧІВ, КУРСІВ!!!

ГРУПОВА РЕЄСТРАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ, ЗДОБУВАЧІВ, КУРСІВ!!!

by Admin User -
Number of replies: 0

Шановні викладачі, здобувачі вищої освіти всіх рівнів та слухачі курсів!

До уваги деканатів та кафедри!

 Рішенням адміністрації Університету з 01.01.2020 року затверджено груповий спосіб реєстрації за спеціальною формою. Індивідуальна самостійна реєстрація тимчасово заблокована. Форми реєстрації створено окремо для ВИКЛАДАЧІВ та ЗДОБУВАЧІВ.

Загальні правила:

 1. Реєстрація можлива тільки для співробітників і студентів (здобувачів,  слухачів курсів) ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
 2. Здійснюється ВИКЛЮЧНО УКРАЇНСЬКОЮ мовою за відповідністю до документації Університету.
 3. Електронна адреса має бути робочою і використовувати задля входу.
 4. Для ідентифікації користувача у реєстраційних формах (на сайті або файлі реєстрації) необхідно вказувати додаткові дані – факультет, кафедра, курс, група, код у базі ЄДЕБО (ІД ФО) тощо.
 5. При наданні некоректної реєстрації, тобто такій що не відповідає вимогам або з неточностями, реєстрація не відбудеться, такий акаунт буде автоматично видалено.
 6. По завершенню навчального року, користувацькі акаунти фільтруються на предмет активності та приналежності до спільноти Університету. Акаунти, що залишаються неактивними видаляються без попередження.

      Для зручності реєстрації та заповнення реєстраційні форми розділені окремо для викладачів та студентів. Форми заповнюються відповідальною особою у структурному підрозділі, які несуть відповідальність за коректність наданої інформації. Після цього форма надсилається на електронну адресу адміністрації сайту дистанційної освітиiio.do@hnpu.edu.ua. У назві файлу додати коротку назву підрозділу латиницею, повну назву підрозділу від імені якого надходить форма вказати у супровідному листі. Якщо інформацію подано коректно, відповідно до вимог, реєстрація здійснюється шляхом завантаження цієї форми у систему Мудл. Нові користувачі отримають листа на вказану електронну адресу з тимчасовим паролем, який необхідно буде змінити при першому вході.

     Форми містять, як обов’язкові універсальні поля, без яких реєстрація неможлива, так і додаткові поля, що полегшують ідентифікацію користувача, але заповнюються за умови відповідності таких даних користувачу. Тобто, якщо у користувача відсутня дана позиція – наприклад, немає вченого звання або ступеня, то поле залишати пустим!

     Заповнюйте поля реєстраційної форми чітко і дотримуючись вимог. Орієнтуйтесь на поданий зразок. Не вносить зайвих даних, приміток, полів тощо, не змінюйте розширення файлу (xls, xlsx), адже це унеможливить реєстрацію!

Обов’язковими полями для реєстрації будь-яких користувачів є:

 1. Логін (ім’я входу, username, login) – рекомендується використовувати електронну адресу, вказану у формі групової реєстрації (ця умова обов’язкова!).
 2. Ім’я (firstname) – ім’я користувача (для викладачів – ім’я та по-батькові в одному полі), українською мовою.
 3. Прізвище (lastname) – прізвище користувача українською мовою, відповідно до документації Університету.
 4. Електронна адреса (e-mail) – електронна адреса має бути діючою, адже саме через неї буде організовано зв'язок з освітнім дистанційним ресурсом і Вами. Уся МАЛЕНЬКИМИ знаками!

Форма для викладачів (registration_form_for_teachers.xlsx) містить додатково такі поля:

 1. Організація (університет, інститут) – institution.
 2. Факультет (University Faculty) – profile_field_faculty.
 3. Кафедра (підрозділ, лабораторія, відділ, Department) – department.
 4. Науковий ступінь (Academic Degree) – profile_field_degree.
 5. Вчене звання (Academic Status) – profile_field_status.
 6. Посада – profile_field_position.
 7.  Унікальний код фізичної особи за базою ЄДЕБО (ID ФО)profile_field_code.
 8. Країна – country.
 9. Місто – city.

         Зауважимо, що для реєстрації навчального курсу з яким буде працювати викладач, залишаються ті самі правила і спеціальна форма (Blank reiestratsii kursiv.xls). Тобто після реєстрації на сайті дистанційного навчання, необхідно заповнити спеціальну форму, де вказати – прізвище, ім’я та по батькові зареєстрованого викладача (-ів), яких потрібно буде закріпити за курсом, та його/їх електронну адресу, повна назва курсу, коротка назва курсу (має бути унікальною, зрозумілою), кафедру до якої розмістити курс, факультет. Заповнену форму надіслати на електронну адресу адміністрації сайту – iio.do@hnpu.edu.ua. Реєстрацію студентів на навчальні курси викладачі здійснюють самостійно.

Форма для здобувачів (registration_form_for_students.xlsx) містить додатково такі поля:

 1. Організація (університет, інститут) – institution.
 2. Факультет (University Faculty) – profile_field_faculty.
 3. Кафедра (відділ, підрозділ) – department.
 4. Форма навчання (денна, вечірня, заочна) – profile_field_modeofstudy.
 5. Ступінь вищої освіти (Degree of education), бакалавр, магістр, аспірант (докторант) – profile_field_degree
 6. Рік вступу – profile_field_admission
 7.  Спеціальність (спеціалізація, Speciality) – profile_field_speciality.
 8.  Курс навчання (Academic Year) – profile_field_year.
 9. Навчальна група (Students' Group) – profile_field_group.
 10. Унікальний код фізичної особи за базою ЄДЕБО (ID ФО)profile_field_code.
 11. Країна – country.
 12. Місто – city.

       У кожній реєстраційній формі (як на здобувачів, так і на викладачів) після шапки таблиці вписаний приклад заповнення, який необхідно видалити коли будуть вноситися Вами реальні дані! Перший рядок (шапка таблиці) службовий, захищений від редагування, внесення даних розпочинати з другого рядка з прикладом.

      УВАГА! За групової реєстрації модераторам надсилається форма з даними, які завантажуються у систему автоматично. За цього варіанту користувачу проходити попередньо самостійну реєстрацію НЕПОТРІБНО!

     Також за групової реєстрації ви можете використовувати як надані таблиці Exel (закріплено нижче в архіві) так і ресурс Google Forms (Гугл Форми) за відповідним посиланням (за наявності).

Зважте на те, що система сприймає як команду будь-яке натискання на клавіатуру, тому важливо вносити дані. Не вносьте в дані захоплених знаків, команд, прикрашень, пробілів, це неможливе реєстрацію та вхід у систему.

Важливо заповнюйте і надавайте дані про користувачів, адміністрація сайту не має можливості вносити корективи в надану інформацію, не несе відповідальності за її правильність та пов'язану з цими випадками некоректної реєстрації!

Використовуйте тільки оригінальні додані бланки!!!

Із запитаннями звертайтеся за електронною адресою адміністрації (модераторів) сайту   iio.do@hnpu.edu.ua


(Відредаговано Дідоренко Ганна - початкове подання пʼятниця 28 лютого 2020 18:36 PM)