Курс "Практикум з прогармування" призначено для студентів 2 курсу фізико-математичного факультету, 


Курс  входить до блоку за вибором студентів "Інформатика". Тривалість курсу - 1 семестр. Впродовж занять студенти опанують особливості проектування мобільних додатків, навчаться створювати мобільні додатки для ОС Android різного функціонального призначення.

Курс "Об'єктно-орієнтованого програмування" зорієнтований на студентів спеціальності "Інформатика". Метою курсу є формування знань щодо технології побудови програм в об'єктній парадигмі. У поточному році ООП вивчається з використанням мови Visual C#.

Курс "Web дизайн" призначено для студентів 2 курсу фізико-математичного факультету, які навчаються за спеціальністю "014. Середня освіта (Інформатика)" за освітньою програмою "Інформатика в закладах освіти" для отримання освітнього ступеня "бакалавр".