Метою вивчення дисципліни «Засоби цифрової підготовки та інформатика з методикою навчання» є: ознайомлення студентів факультету початкового навчання з шкільним курсом інформатики, сучасним станом його розвитку в початковій освіті; опанування студентами основ та загальних можливостей сучасних засобів ІКТ в освіті, придбання навичок застосування новітніх засобів ІКТ для розв’язання широкого кола задач; оволодіння навичками створення конспекту уроку, підбору системи завдань до вивчення різних тем з інформатики.

Метою викладання змістового модуля "Медіаосвіта" (курс "Інноваційна педагогіка) є розкриття освітнього потенціалу медіатехнологій, формування певних знань і умінь з основ медіаосвіти, розуміння ролі та значення медійного простору в професійному та особистісному становленні людини та використання медіатехнологій для створення навчального контенту.