Курс "Вибрані питання теорії баз даних" є курсом за вільним вибором студента рівня "магістр", запропонований кафедрою інформатики та запланований на 2 семестр 1 року навчання.

Курс об'ємом 3 кредити (90 годин), з яких аудиторних 30 годин в тому числі 6 лекційних, 4 практичних та 20 лабораторних годин. Курс закінчується заліком

Курс "Практикум з прогармування" призначено для студентів 5 курсу фізико-математичного факультету, які навчаються за спеціальністю "014. Середня освіта (Інформатика)" за освітньою програмою "Інформатика в закладах освіти" для отримання освітнього ступеня "магістр.