Курс розкриває особливості розробки, впровадження та використання у дистанційному навчанні мультимедійних засобів та ресурсів.