Обов'язкова дисципліна для здобувачів освіти 1 та 2 року навчання другого (магістерського) рівня очної та заочної форми
Мета вивчення навчальної дисципліни : досягнення такого рівня знань, вмінь та навичок, який забезпечував би необхідну для майбутнього фахівця комунікативну спроможність у сферах професійного та міжособистісного спілкування здійснювати побутове та професійне спілкування та одержувати необхідну інформацію в усній та письмовій формах на рівні B2.