Основними завданнями вивчення дисципліни  "Біофізика"  формування у студентів уявлення про найважливіші фізичні процеси, що протікають у живих організаціях, основні положення та закони біофізики, взаємозв'язок фізичного та біологічного аспектів функціонування живих систем, а також навічок застосування біофізичного підходу до експериментальних досліджень біологічних явищ та закономірностей.


Метою вивчення дисципліни «Фізика» є формування цілісного природничо-наукового світогляду,

 засвоєння фізичних понять, законів, теорії та спрямування навічок застосування їх на практиці